Služby

Vodohospodářské stavby - revitalizace, úpravy toků - výstavba, odbahňování vodních nádrží - výstavba přelivů, přepadů, jezů, opěrných zdí, výpustí a hrází - retenční nádrže - suché poldry - vodovody - kanalizace

Zemní práce a demolice - výkopové práce - násypy - podkladní vrstvy - stabilizace podloží - bourací a demoliční práce

Nákladní doprava - doprava sypkých materiálů

Dopravní stavby - zpevněné plochy - komunikace - výstavba lesních a polních cest - chodníky - parkoviště